PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NGHĨA AN
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Về việc cử cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ công tác kiểm tra phổ cập giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo 22/01/2014 [HyperLink19]
2 Về việc bàn giao công tác kế toán trường học 16/01/2013 [HyperLink19]
3 Về việc bàn giao công tác kế toán trường học 15/01/2013 [HyperLink19]
4 Tờ trình về việc đề nghị ra quyết định thành lập Hội đồng trường 01/01/2014 [HyperLink19]
5 Về việc báo cáo xử lý kỉ luật viên chức 20/11/2013 [HyperLink19]
6 Tóm tắt hoạt động của nhà trường theo nội dung thanh tra cơ sở giáo dục 21/11/2013 [HyperLink19]
7 Kiểm tra của hiệu trưởng năm học 2013- 2014 10/10/2013 [HyperLink19]
8 Tổng hợp về việc thu và sử dụng các khoản thu góp của học sinh năm học 2013- 2014 13/10/2013 [HyperLink19]
9 Kiểm tra của hiệu trưởng năm học 2013- 2014 10/10/2013 [HyperLink19]
10 Tổng hợp kết quả đăng ký thi đua năm học 2013- 2014 01/10/2013 [HyperLink19]
11 Về việc phân công cán bộ phụ trách kiêm nhiệm công tác giáo dục thể chất và y tế trường học năm học 2013- 2014 01/09/2013 [HyperLink19]
12 Về việc phân công cán bộ phụ trách công tác đội năm học 2013- 2014 01/09/2013 [HyperLink19]
13 Về việc thành lập tổ công tác thư viện năm học 2013 - 2014 01/09/2013 [HyperLink19]
14 Bao cao hoc sinh yeu kem 15/10/2013 [HyperLink19]
15 Báo cáo tổng hợp quy mô phát triển giáo dục năm học 2012-2013 bậc THCS [HyperLink19]
16 Báo cáo công tác văn thư - lưu trữ năm 2012 [HyperLink19]