PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NGHĨA AN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai20:40:09 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai20:40:03 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai20:39:58 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
4Khách vãng lai20:39:50 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
5Khách vãng lai20:39:26 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/default.aspx
6Khách vãng lai20:39:15 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
7Khách vãng lai20:39:08 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
8Khách vãng lai20:38:41 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai20:37:19 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/form/cong_khai/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=519
10Khách vãng lai20:20:41 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/null/file_cv_di/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=503
11Khách vãng lai20:15:37 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/css_menu/btr-menu.css
12Khách vãng lai20:15:36 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/css/css_tmt.css
13Khách vãng lai20:15:34 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/css/small-business.css
14Khách vãng lai20:15:32 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/font-awesome/css/font-awesome.css
15Khách vãng lai20:15:30 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
16Khách vãng lai20:04:08 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
17Khách vãng lai19:53:29 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11319
18Khách vãng lai19:24:46 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=526
19Khách vãng lai19:24:45 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=526
20Khách vãng lai19:20:57 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21Khách vãng lai18:56:17 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/null/file_cv_di/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=504
22Khách vãng lai18:41:25 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/form/cong_khai/null/file_ho_tro/xem_trang_tin.aspx?id=506
23Khách vãng lai18:27:03 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem.aspx
24Khách vãng lai17:35:03 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai16:59:59 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/null/file_van_ban/null/file_de_thi/xem_trang_tin.aspx?id=512
26Khách vãng lai16:24:45 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6774
27Khách vãng lai15:50:17 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_cv_di/null/file_de_thi/login.aspx
28Khách vãng lai15:44:55 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/form/cong_khai/ho_so_chi_tiet.aspx?id=11611
29Khách vãng lai15:41:47 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6435
30Khách vãng lai15:36:54 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai15:32:34 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_cv_di/form/cong_khai/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
32Khách vãng lai15:31:31 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
33Khách vãng lai15:04:09 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6436
34Khách vãng lai14:55:20 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
35Khách vãng lai14:47:02 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=505
36Khách vãng lai14:16:31 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6777
37Khách vãng lai14:10:21 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx?id=503
38Khách vãng lai14:08:50 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
39Khách vãng lai13:44:45 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
40Khách vãng lai13:43:39 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
41Khách vãng lai13:43:38 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
42Khách vãng lai13:42:36 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
43Khách vãng lai13:42:34 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_cv_di/form/cong_khai/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=506
44Khách vãng lai13:36:24 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
45Khách vãng lai13:24:24 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11315
46Khách vãng lai13:08:56 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/xem_trang_tin.aspx?id=505
47Khách vãng lai13:06:27 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8526
48Khách vãng lai12:59:46 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
49Khách vãng lai12:48:28 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/Content/vendor/bootstrap-social/xem_trang_tin.aspx?id=505
50Khách vãng lai12:46:32 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_de_thi/xem_trang_tin.aspx?id=525
51Khách vãng lai12:43:49 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
52Khách vãng lai12:30:20 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/images/xem_trang_tin.aspx?id=503
53Khách vãng lai12:30:05 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_cv_di/null/file_de_thi/xem_trang_tin.aspx?id=517
54Khách vãng lai12:29:24 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/form_gop_y.aspx
55Khách vãng lai12:29:24 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/form_gop_y.aspx
56Khách vãng lai12:20:22 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/css/css_tmt.css
57Khách vãng lai12:20:20 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
58Khách vãng lai12:20:18 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/css/bootstrap.min.css
59Khách vãng lai12:20:17 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/null/file_van_ban/null/file_de_thi/null/Images/jquery.min.js
60Khách vãng lai12:20:15 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/font-awesome/css/font-awesome.css
61Khách vãng lai12:20:13 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/dialog/main.css
62Khách vãng lai12:20:11 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/css_menu/btr-menu.css
63Khách vãng lai12:06:09 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6450
64Khách vãng lai11:47:42 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/null/xml/null/file_ho_tro/null/file_de_thi/null/file_van_ban/login.aspx
65Khách vãng lai11:41:34 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
66Khách vãng lai11:41:18 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_cv_di/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=519
67Khách vãng lai11:25:42 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
68Khách vãng lai11:00:35 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/xem_trang_tin.aspx?id=518
69Khách vãng lai10:48:57 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_de_thi/xem_trang_tin.aspx?id=518
70Khách vãng lai10:47:50 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8528
71Khách vãng lai10:39:54 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8525
72Khách vãng lai10:32:27 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/null/file_de_thi/xem_trang_tin.aspx?id=518
73Khách vãng lai10:32:20 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=505
74Khách vãng lai10:29:44 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
75Khách vãng lai09:57:02 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=11574
76Khách vãng lai09:46:54 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6775
77Khách vãng lai09:46:13 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/ho_so_chi_tiet.aspx?id=11064
78Khách vãng lai09:39:30 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/css/small-business.css
79Khách vãng lai09:39:28 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
80Khách vãng lai09:39:26 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/dialog/main.css
81Khách vãng lai09:39:23 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/css_menu/btr-menu.css
82Khách vãng lai09:39:21 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/css/css_tmt.css
83Khách vãng lai09:35:50 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/53_PPCMKI_II_so_1.xls
84Khách vãng lai09:31:51 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/Content/css/xem_trang_tin.aspx?id=495
85Khách vãng lai09:15:38 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/login.aspx
86Khách vãng lai09:09:13 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/Content/font-awesome/css/font-awesome.css
87Khách vãng lai09:08:03 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/null/file_van_ban/Content/css_menu/btr-menu.css
88Khách vãng lai09:08:01 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/null/file_van_ban/Content/css/small-business.css
89Khách vãng lai09:08:00 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/null/file_van_ban/Content/css/bootstrap.min.css
90Khách vãng lai09:07:57 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/null/file_van_ban/Content/dialog/main.js
91Khách vãng lai09:07:55 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/null/file_van_ban/Content/vendor/bootstrap-social/bootstrap-social.css
92Khách vãng lai08:56:54 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/Content/css/bootstrap.min.css
93Khách vãng lai08:56:53 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/Content/css/small-business.css
94Khách vãng lai08:56:52 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
95Khách vãng lai08:56:50 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/Content/dialog/main.css
96Khách vãng lai08:56:49 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/Content/dialog/jquery.js
97Khách vãng lai08:56:48 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/Content/dialog/main.js
98Khách vãng lai08:56:46 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/null/Images/jquery.min.js
99Khách vãng lai08:56:44 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/Content/font-awesome/css/font-awesome.css
100Khách vãng lai08:56:39 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/ho_so_chi_tiet.aspx?id=11696
101Khách vãng lai08:55:32 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_de_thi/login.aspx
102Khách vãng lai08:33:03 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11325
103Khách vãng lai08:13:35 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_gioi_thieu_sach_1.aspx
104Khách vãng lai08:04:41 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6789
105Khách vãng lai07:53:37 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/xem_trang_tin.aspx?id=512
106Khách vãng lai07:47:48 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_cv_di/null/file_de_thi/xem_trang_tin.aspx?id=518
107Khách vãng lai07:34:12 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_de_thi/xem_trang_tin.aspx?id=514
108Khách vãng lai07:09:25 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/null/xml/null/file_ho_tro/null/file_de_thi/null/file_van_ban/login.aspx
109Khách vãng lai06:57:53 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=505
110Khách vãng lai06:50:30 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/null/file_van_ban/null/file_de_thi/xem_trang_tin.aspx?id=522
111Khách vãng lai06:44:58 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/Content/vendor/bootstrap-social/xem_trang_tin.aspx?id=504
112Khách vãng lai06:36:29 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=517
113Khách vãng lai06:31:46 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_van_ban/Content/vendor/bootstrap-social/xem_trang_tin.aspx?id=495
114Khách vãng lai06:28:22 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=512
115Khách vãng lai05:43:54 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
116Khách vãng lai05:38:34 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/Content/vendor/bootstrap-social/xem_trang_tin.aspx?id=495
117Khách vãng lai05:32:05 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
118Khách vãng lai05:14:30 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=514
119Khách vãng lai05:08:14 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
120Khách vãng lai04:57:41 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6787
121Khách vãng lai04:48:28 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=518
122Khách vãng lai04:46:47 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_cv_di/form/null/xml/xem_trang_tin.aspx?id=519
123Khách vãng lai04:41:17 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=503
124Khách vãng lai04:40:12 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
125Khách vãng lai04:34:48 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/Content/vendor/bootstrap-social/xem_trang_tin.aspx?id=517
126Khách vãng lai04:22:17 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
127Khách vãng lai04:03:49 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
128Khách vãng lai03:58:05 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/font-awesome/css/font-awesome.css
129Khách vãng lai03:58:04 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/css/css_tmt.css
130Khách vãng lai03:58:01 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/file_de_thi/null/Images/jquery.min.js
131Khách vãng lai03:57:59 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/dialog/main.css
132Khách vãng lai03:57:58 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/vendor/bootstrap-social/bootstrap-social.css
133Khách vãng lai03:57:56 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_van_ban/null/file_de_thi/Content/dialog/main.js
134Khách vãng lai03:50:13 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=506
135Khách vãng lai03:45:20 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/images/old.gif
136Khách vãng lai03:36:48 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=523
137Khách vãng lai03:35:59 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11318
138Khách vãng lai03:35:00 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/null/file_van_ban/Content/css/xem_trang_tin.aspx?id=503
139Khách vãng lai03:11:46 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/form/cong_khai/form/null/xml/xem_trang_tin.aspx?id=505
140Khách vãng lai03:08:14 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
141Khách vãng lai02:57:58 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/null/file_van_ban/Content/font-awesome/css/xem_trang_tin.aspx?id=512
142Khách vãng lai02:52:21 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/Content/css/xem_trang_tin.aspx?id=517
143Khách vãng lai02:52:12 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx?id=11180
144Khách vãng lai02:47:56 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/null/xml/null/file_ho_tro/null/file_de_thi/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=503
145Khách vãng lai02:17:15 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_de_thi/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=504
146Khách vãng lai02:17:06 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/null/file_cv_di/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=506
147Khách vãng lai02:12:42 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/null/file_cv_di/null/file_cv_di/ho_so_chi_tiet.aspx?id=11716
148Khách vãng lai02:10:26 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Content/font-awesome/css/font-awesome.css
149Khách vãng lai02:10:24 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Content/dialog/jquery.js
150Khách vãng lai02:10:22 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
151Khách vãng lai02:10:20 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Content/css/bootstrap.min.css
152Khách vãng lai02:10:19 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Content/css/small-business.css
153Khách vãng lai02:10:17 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Content/dialog/main.js
154Khách vãng lai02:00:35 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6788
155Khách vãng lai01:46:35 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=512
156Khách vãng lai01:46:22 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/null/xml/ho_so_chi_tiet.aspx?id=11108
157Khách vãng lai01:32:06 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
158Khách vãng lai01:24:00 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/null/file_van_ban/Content/vendor/font-awesome/css/font-awesome.min.css
159Khách vãng lai01:23:58 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/null/file_van_ban/Content/css/css_tmt.css
160Khách vãng lai01:23:57 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/null/file_van_ban/Content/font-awesome/css/font-awesome.css
161Khách vãng lai01:23:55 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/null/file_van_ban/Content/dialog/main.css
162Khách vãng lai01:23:54 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/null/file_van_ban/null/Images/jquery.min.js
163Khách vãng lai01:23:52 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/null/file_van_ban/Content/vendor/bootstrap-social/bootstrap-social.css
164Khách vãng lai01:23:50 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/null/file_cv_di/null/file_van_ban/Content/css/small-business.css
165Khách vãng lai01:05:20 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=10771
166Khách vãng lai01:02:56 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=495
167Khách vãng lai01:02:35 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11325
168Khách vãng lai00:59:20 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/0_Min/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_de_thi/null/xem_trang_tin.aspx?id=514
169Khách vãng lai00:59:00 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/null/xml/null/file_de_thi/xem_trang_tin.aspx?id=524
170Khách vãng lai00:57:54 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
171Khách vãng lai00:56:42 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx?id=518
172Khách vãng lai00:36:34 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8427
173Khách vãng lai00:09:07 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
174Khách vãng lai00:07:37 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/form/cong_khai/0_Min/ho_so_chi_tiet.aspx?id=11384
175Khách vãng lai00:03:34 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
176Khách vãng lai00:02:55 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
177Khách vãng lai00:00:48 http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
20 1 2019