PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NGHĨA AN
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-00982 Đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin dạy và học trong nhà trường: Tài liệu dành cho giáo viênMinh HuệSách nghiệp vụ Trong kho
STKC-02560 Tổ hợp đề ôn tập Ngữ văn THCS & thi vào l 10Lưu Hạnh ĐứcSách tham khảo Trong kho
STKC-02559 Tổ hợp đề ôn tập Ngữ văn THCS & thi vào l 10Lưu Hạnh ĐứcSách tham khảo Trong kho
STKC-02558 Tổ hợp đề ôn tập Ngữ văn THCS & thi vào l 10Lưu Hạnh ĐứcSách tham khảo Trong kho
STKC-02557 Tổ hợp đề ôn tập Ngữ văn THCS & thi vào l 10Lưu Hạnh ĐứcSách tham khảo Trong kho
STKC-02556 Tổ hợp đề ôn tập Ngữ văn THCS & thi vào l 10Lưu Hạnh ĐứcSách tham khảo Trong kho
STKC-02555 Tổ hợp đề ôn tập Ngữ văn THCS & thi vào l 10Lưu Hạnh ĐứcSách tham khảo Trong kho
STKC-02554 Tổ hợp đề ôn tập Ngữ văn THCS & thi vào l 10Lưu Hạnh ĐứcSách tham khảo Trong kho
STKC-02553 Tổ hợp đề ôn tập Ngữ văn THCS & thi vào l 10Lưu Hạnh ĐứcSách tham khảo Trong kho
STKC-02552 Tổ hợp đề ôn tập Ngữ văn THCS & thi vào l 10Lưu Hạnh ĐứcSách tham khảo Trong kho
STKC-02551 Toán bồi dưỡng học sinh lớp 8 Hình học Vũ hữu BìnhSách tham khảo Trong kho
STKC-02550 Toán bồi dưỡng học sinh lớp 8 Hình học Vũ hữu BìnhSách tham khảo Đang mượn
STKC-02549 Toán bồi dưỡng học sinh lớp 8 Hình học Vũ hữu BìnhSách tham khảo Trong kho
STKC-02548 Toán bồi dưỡng học sinh lớp 8 Hình học Vũ hữu BìnhSách tham khảo Trong kho
STKC-02547 Toán bồi dưỡng học sinh lớp 8 Hình học Vũ hữu BìnhSách tham khảo Trong kho
12345678910...