PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NGHĨA AN
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách giáo dục thư viện và trường học 3 28500
2 Tạp chí thiết bị giáo dục 9 225000
3 Tạp chí khoa học giáo dục 10 340000
4 Dạy và học ngày nay 10 250000
5 Vật lí tuổi trẻ 31 440180
6 Văn học và tuổi trẻ 33 505000
7 Tạp chí giáo dục 50 1250000
8 Toán học tuổi trẻ 72 1060000
9 Toán tuổi thơ 120 1500000
10 Sách pháp luật 140 7275450
11 Sách truyện 317 5006400
12 Sách giáo khoa 910 6012800
13 Sách nghiệp vụ 980 16415985
14 Sách tham khảo 2458 58302194
 
TỔNG
5143
98611509