Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tạp chí thiết bị giáo dục 2 50000
2 Tạp chí khoa học giáo dục 3 102000
3 Văn học và tuổi trẻ 3 60000
4 Dạy và học ngày nay 3 75000
5 Vật lí tuổi trẻ 3 60000
6 Tạp chí giáo dục 6 150000
7 Toán học tuổi trẻ 8 100000
8 Toán tuổi thơ 30 300000
9 Sách pháp luật 126 4790650
10 Sách truyện 301 4687000
11 Sách giáo khoa 910 6012800
12 Sách nghiệp vụ 979 16415985
13 Sách tham khảo 1667 36694443
 
TỔNG
4041
69497878
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Nghia An
Địa chỉ: Nghia An- Điện thoại 03203760639 - Email:426thcsnghiaan
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngơi
30299526