Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách giáo dục thư viện và trường học 1 9500
2 Văn học và tuổi trẻ 8 130000
3 Tạp chí thiết bị giáo dục 8 200000
4 Tạp chí khoa học giáo dục 9 306000
5 Dạy và học ngày nay 9 225000
6 Vật lí tuổi trẻ 13 80180
7 Toán học tuổi trẻ 29 415000
8 Tạp chí giáo dục 48 1200000
9 Toán tuổi thơ 60 800000
10 Sách pháp luật 140 7275450
11 Sách truyện 301 4687000
12 Sách giáo khoa 910 6012800
13 Sách nghiệp vụ 979 16415985
14 Sách tham khảo 1684 37325743
 
TỔNG
4199
75082658
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Nghia An
Địa chỉ: Nghia An- Điện thoại 03203760639 - Email:426thcsnghiaan
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngơi
30299526