Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách pháp luật 124 4688650
2 Sách truyện 294 4568200
3 Sách giáo khoa 910 6012800
4 Sách nghiệp vụ 965 16225985
5 Sách tham khảo 1572 34024043
 
TỔNG
3865
65519678
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Nghia An
Địa chỉ: Nghia An- Điện thoại 03203760639 - Email:426thcsnghiaan
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngơi
30299526