PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NGHĨA AN
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách giáo dục thư viện và trường học 3 28500
2 Tạp chí thiết bị giáo dục 9 225000
3 Tạp chí khoa học giáo dục 10 340000
4 Dạy và học ngày nay 10 250000
5 Văn học và tuổi trẻ 15 215000
6 Vật lí tuổi trẻ 17 160180
7 Toán học tuổi trẻ 32 460000
8 Tạp chí giáo dục 50 1250000
9 Toán tuổi thơ 80 1000000
10 Sách pháp luật 140 7275450
11 Sách truyện 317 5006400
12 Sách giáo khoa 910 6012800
13 Sách nghiệp vụ 980 16415985
14 Sách tham khảo 2458 58302194
 
TỔNG
5031
96941509